2movemindful blog:

Beter leren omgaan met jouw energiebalans

Zo, daar sta je dan. Tijdens het schillen van de aardappels, nadenkend over een gesprek van gisteren. Een dat veel indruk bij me heeft gemaakt. We zaten bij een directeur aan tafel die op zoek was naar een manier om zijn personeel een vitaliteitsplan aan te bieden en daarbij gaf hij ook aan hoe hijzelf zeker ook ‘iets’ kon gebruiken.

Hij benadrukte vooral dat hij het werk soms niet meer aankon. Geen ruimte voor ontspanning, geen tijd om hobby’s te hebben en het gevoel dat hij continu ‘aan’ moet staan, waardoor de balans tussen werk en privé soms ver te zoeken is. Een hardwerkende man met 3 jonge kinderen die natuurlijk ook de nodige aandacht vragen en tot slot een goedlopend bedrijf dat hard groeiende is.

‘Misschien moet ik wel op zoek naar een baan met minder verantwoordelijkheden en een lagere werkdruk’

Het leek alsof ik naar mezelf aan het luisteren was!

Twee keer heb ik namelijk gedacht dat het achterlaten van mijn goede baan de uitkomst was. Ik wilde meer ruimte en rust. Helaas bleek dit niet tot het gewenste effect te leiden, ik werd niet happier. Het is ook wel makkelijk om je werk de schuld te geven. Terwijl de kern van het probleem vaak ligt in de manier waarop jij zelf omgaat met je energiebalans.

Andere weg inslaan

Dit besef maakte dat ik het tijdens het schillen van de aardappelen echt in mijn binnenste voelde. Ik vergelijk het met mijn eigen gevoel. Het gevoel wat ik al die tijd meegedragen heb. De strijd om balans te vinden. Je werk heel leuk en interessant vinden, maar daarnaast heb je ook nog je thuis. Je kinderen, partner, huishouden, hobby’s, sociale leven en vergeet ook vooral jezelf niet. Continu het gevoel hebben dat desondanks je harden werken tekortschiet, zowel thuis als privé. Niet wetende waar de oplossing ligt.

Precies dit is de reden dat ik een andere weg ingeslagen ben. Omdat ik weet dat het anders kan. Dat heb ik mezelf na deze harde leerschool wel geleerd. In de praktijk is dit een proces. Je zit nu eenmaal in dit stramien en denkt ‘over een tijdje wordt het rustiger dan gaat het beter’.

Ik hoorde het de bedrijfseigenaar dus ook zeggen! Precies datgene wat ik mezelf altijd voorhield.

Werkelijkheid vs. realiteit

De realiteit is echter dat wanneer het inderdaad rustiger wordt op je werk, jouw hoofd en dus je doen en laten nog altijd vrolijk blijft doorgaan op hetzelfde ritme. Dat is gewenning. Het is jouw denkpatroon/werkwijze geworden. En iets wat we kennen, laten we niet zomaar los.

Geloof me, er is echt moed voor nodig om ‘anders’ te kunnen omgaan met jouw balans. Het is ook niet makkelijk om onzekerheid toe te laten en toe te durven geven aan het feit dat het even wat minder gaat. Met name het ‘loslaten’ van oude denkpatronen, durven vertrouwen op bijvoorbeeld jouw collega’s dat zij werk van jou kunnen overnemen en dus de controle los durven laten. Dat is iets wat wij als enorm lastig ervaren.

Maar denk nu eens aan wat het JOU oplevert!

  • Meer rust;
  • Meer quality time met jouw gezin;
  • Tijd voor je hobby’s;
  • Vertrouwen dat het werk wel doorgaat.

Bedenk wat jij er allemaal voor terugkrijgt als je bewust gaat werken aan hoe jij met de zaken omgaat. Zou je dan nog jouw baan willen inruilen voor een baan waar je meer tijd maar geen uitdaging in vindt? Of zou je graag beter leren omgaan met jouw (werk)druk en werk/privé balans?

Wil je er eens over praten met mij als Wandelcoach? Boek dan nu een introductiesessie.

Ik weet waar jij over praat en wat jouw drijfveren zijn! Met mijn eigen ervaringen en de tools die ik in huis heb kan ik jou op een ander spoor brengen.

Bekijk onze introductieactie

Ervaringen van onze klanten